• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sprawna oraz profesjonalna wycena spółki
Sprawna oraz profesjonalna wycena firm zapewniona jest przez markę Cann Advisory. Zadania zrobione są przez wykwalifikowanych ekspertów, podchodzących do zleceń priorytetowo. Klienci mogą spodziewać się, że wszystko zostanie wykonane na najwyższym poziomie. Specjaliści wycenią: firmy, wydzielone działy przedsiębiorstw, pakiety większościowe i mniejszościowe w spółkach, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może dotyczyć: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm z sektora średniego oraz do dużych przedsiębiorstw a także spółek. Każdorazowo podczas czynności jaką jest wycena spółki wdrażane są metody adekwatne dla zamierzeń klienta. Eksperci na dodatek uwzględniają bieżącą sytuację ekonomiczną podmiotu. Doświadczenie ekspertów pozwoli na kompleksowe ukierunkowanie, a także na to, by przejrzeć wyceny firm opracowane przez innych ekspertów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, gdy: ma mieć miejsce nabywanie albo wyprzedanie firmy, planowana jest fuzja spółki, planuje się rozdział firmy lub wieloaspektowe planowanie podatkowe. Inne powody to: toczy się postępowanie arbitrażowe, ma miejsce emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, konieczna jest ocena zaplanowanych opcji strategicznych, bądź odgórny wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i obejmuje: wycenę nieruchomości i maszyn. Z tego względu pozwoli na efektywne realizowanie planów firmy, bez najmniejszego ryzyka. Cann Advisory to marka polecana na rynku.

+Reklama+

Comments are closed.